Our team

Lab Director

Zhen Gu, Ph.D.

Distinguished Chair Professor and Dean
College of Pharmaceutical Sciences
Zhejiang University

CV

Associate Directors

Jinqiang Wang, Ph.D.

Assistant Professor

Jicheng Yu, Ph.D.

Assistant Professor

Yuqi Zhang, Ph.D.

Assistant Professor

Hongjun Li, Ph.D.

Assistant Professor

Fuyao Liu, Ph.D.

Assistant Professor

Kaixin He, Ph.D.

Assistant Professor

Adjunct Faculty

Zhaowei Chen, Ph.D.

Adjunct Professor

Hao Cui, Ph.D.

Adjunct Professor

Staff

Weiwei Mao

Lab Manager

Sitong Zhou

Assistant to the Director

Postdoctoral Fellows

Dr. Ruyi Zhou

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Sheng Zhao

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Tingxizi Liang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Xinwei Wei

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Yinxian Yang

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Feng Liu

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Ping Wen

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Jinpeng Han

Post-Doctoral Fellow (2021-)

Dr. Jianchang Xu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Yan Xu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. En Ren

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Jie Gu

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Xiaoge Zhang

Post-Doctoral Fellow (2022-)

Dr. Dandan Luo

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Xi Tan

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Leihao Lu

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Junyan Li

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Xingyi Wan

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Xuehui Huang

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Dr. Yue Qin

Post-Doctoral Fellow (2023-)

Graduate Students

Yanfang Wang

PhD Student (2021-)

Hao Wang

PhD Student (2021-)

Tao Sheng

PhD Student (2021-)

Jiaqi Shi

PhD Student (2021-)

Wei Liu

PhD Student (2021-)

Qing Wu

PhD Student (2021-)

Bowen Luo

PhD Student (2021-)

Ziyan Liao

PhD Student (2021-)

Changwei Yang

Graduate Student (2021-)

Xiangqian Wei

Graduate Student (2021-)

Ying Zhang

Graduate Student (2021-)

Huipeng Zhang

Graduate Student (2021-)

Juan Zhang

PhD Student (2021-)

Wentao Zhang

PhD Student (2022-)

Shiqi Wang

PhD Student (2022-)

Kangfan Ji

PhD Student (2022-)

Jiahuan You

PhD Student (2022-)

Hanqi Zheng

Graduate Student (2022-)

Zhengjie Zhao

Graduate Student (2022-)

Ruisi Cai

Graduate Student (2022-)

Yun Liu

Graduate Student (2022-)

Yuhang Bao

Graduate Student (2022-)

Quanquan Han

Graduate Student (2022-)

Huiheng Feng

Graduate Student (2022-)

Xinmin Yu

Graduate Student (2023-)

Yang Zhang

Graduate Student (2023-)

Leyi Hu

Graduate Student (2023-)

Xiaofeng Chen

Graduate Student (2023-)

Ziqi Gao

Graduate Student (2023-)

Ziru Zhang

Graduate Student (2023-)

Chuhuan Jiang

Graduate Student (2023-)

Shukun Gao

Graduate Student (2023-)

Yingke Wu

Graduate Student (2023-)

Zesheng Cheng

Graduate Student (2023-)

Xuhang Bai

Graduate Student (2023-)

Yunlong Jiao

Graduate Student (2023-)

Xin Gong

Graduate Student (2023-)

Wenyue Lv

Graduate Student (2023-)

Jiaqi Xu

Graduate Student (2023-)

Fangyuan Mou

Research Assistant (2023-)

Junlin Li

PhD Student (2023-)

Yiqi Shen

Graduate Student (2023-)

Qiuying Wang

Graduate Student (2023-)

Bowen Zhang

Research Assistant (2024-)

Undergraduate Students

Xiuwen Zhang

Undergraduate Student (2022-)

Kaihui Li

Undergraduate Student (2022-)

Xinyun Jiang

Undergraduate Student (2023-)

Chenyi Yu

Undergraduate Student (2024-)

Shuangxu Jia

Undergraduate Student (2024-)

Jian Yao

Undergraduate Student (2023-)

Guangzheng Xu

Undergraduate Student (2023-)

Keren Chen

Undergraduate Student (2024-)

Mengyuan Ma

Undergraduate Student (2024-)

Xinyi Luo

Undergraduate Student (2024-)

Luqi Weng

Undergraduate Student (2024-)

Yinuo Xu

Undergraduate Student (2024-)

Visiting Scholars

Yingxin Chen

Visiting Professor (2021-)

Longguang Tang

Visiting Professor (2021-)

Yuehua Guo

Visiting Professor (2021-)

Dr. Lingling Huang

Visiting Postdoc Fellow (2021-)

Wei Wu

Visiting Student (2021-)

Fang He

Visiting Student (2021-)

Ziyi Lu

Visiting Student (2021-)

Chaojie Zhu

Visiting Student (2021-)

Xupeng Chai

Visiting Student (2022-)

Ruizhe Zhang

Visiting Student (2022-)

Xuewen Yi

Visiting Student (2022-)

Ke Zhang

Visiting Student (2022-)

Chaoyang Meng

Visiting Scholar (2022-)

Huanhuan Huang

Visiting Student (2023-)

Hui Ren

Visiting Student (2023-)

Boya Chen

Visiting Student (2023-)

Yue Hu

Visiting Student (2023-)

Alumni

Graduate Students

Ruxin Fu (2019-2020)

Xiao Han (2019-2020)

Xutao Liu (2019-2020)

Xuan Xu (2018-2020)

Dr. Yuqi Zhang (2015-2019)

Dr. Quanyin Hu (2014-2018)

Dr. Jicheng Yu (2014-2018)

Dr. Yanqi Ye (2014-2018)

Dr. Wujin Sun (2013-2018)

Dr. Yue Lu (2013-2017)

Dr. Jin Di (2012-2015)

Prateek Katti (2014-2014)

Rocco DiSanto (2012-2014)

Post-Doctoral Fellows

Dr. Yuejun Yao (2021-2024)

Dr. Junxia Wang (2021-2023)

Dr. Shenqiang Wang (2021-2023)

Dr. Hongjun Li (2019-2020)

Dr. Zhaowei Chen (2019-2020)

Dr. Zejun Wang (2018-2021)

Dr. Guojun Chen (2018-2020)

Dr. Di Wen (2017-2021)

Dr. Qian Chen (2017-2019)

Dr. Edikan Archibong (2017-2018)

Dr. Jinqiang Wang (2016-2020)

Dr. Xudong Zhang (2016-2018)

Dr. Zhaowei Chen (2016-2018)

Dr. Chao Wang (2015-2018)

Dr. Dennis Pacardo (2013-2016)

Dr. Tianyue Jiang (2014-2014)

Dr. Ran Mo (2012-2014)

Dr. Wanyi Tai (2012-2013)

Visiting Scholars

Prof. Bo Fan (2023-2023)

Dr. Hanwei Huang (2022-2023)

Yi Zheng (2021-2021)

Prof. Jie Gao (2019-2020)

Prof. Bingyang Chu (2019-2020)

Prof. Ying Qu (2019-2020)

Prof. Jundong Shao (2019-2020)

Dr. Huiyi Yan (2020-2021)

Dr. Yiming Yu (2019-2020)

Dr. Lu Liu (2019-2020)

Dr. Tingxizi Liang (2019-2020)

Dr. Yi Zeng (2019-2020)

Prof. Xuemei Lu (2019-2020)

Prof. Linlin Bu (2018-2020)

Prof. Tianyuan Ci (2018-2019)

Prof. Xuan Zeng (2018-2019)

Prof. Lulu Cai (2017-2019)

Prof. Yang Kang (2018-2019)

Prof. Guang Yang (2017-2018)

Huitong Ruan (2017-2018)

Yifei Lu (2017-2018)

Prof. JunJie Yan (2017-2018)

Prof. Shuangjiang Yu (2016-2017)

Prof. Xiuli Hu (2015-2017)

Prof. Hongliang Xin (2016-2017)

Dr. Chenggen Qian (2014-2015)

Dr. Tianyue Jiang (2012-2014)

Prof. Liqiang Wang (2012-2013)

Undergraduate Students

Yaqin He (2021-2022)

Youcheng Yang (2021-2022)

Minhang Xin (2020-2021)

Pengbo Chen (2020-2021)

Katrina Fu (2020-2020)

Tyler Gordon (2019-2020)

Angela Shiu (2019-2020)

Ruoxin Li (2019-2020)

Griffith Hughes (2019-2020)

Nicolo Villasis (2019-2020)

Valerie Wu (2019-2020)

Dai An Jiang (2019-2020)

Rosie Zhou (2019-2020)

Amanda Chan (2018-2020)

Peter Abdou (2018-2020)

Adam Toubian (2018-2019)

Jihao Luo (2018-2018)

Xinyue Chen (2018-2018)

Megan Keller (2016-2018)

Davis Ranson (2014-2017)

Hunter Bomba (2014-2017)

Gabrielle Hochu (2015-2017)

Grace Wright (2015-2016)

Emily Nguyen (2014-2016)

Adriano Bellotti (2012-2015)

Okello Bogle (2013-2015)

Vinayak Subramanian (2015-2017)

Maggie Reiff (2013-2015)

Jennifer Price (2012-2014)

Abby Jindal (2013-2015)

Michaela Rikard (2013-2015)